top of page

Deposit Perumahan & Skim Bantuan Bayaran Balik

Menyediakan bantuan tunai sehingga RM10,000.00 kepada Pembeli Rumah Pertama B40 dan M40 untuk pembayaran deposit perumahan; ATAU

Bantuan bayaran balik bulanan pembiayaan sebanyak RM200.00 sebulan sehingga 48 bulan.

financescheme.jpg

Kriteria Kelayakan

Pemilikan rumah pertama bagi Rakyat Sarawak golongan B40 dan M40.

Membeli rumah mampu milik daripada pemaju berdaftar atau;

Membina rumah di atas tanah sendiri melalui Program Skim Pembesaran Kampung (SPK) / Skim penempatan Semula (SPS)

Bagi pemohon bantuan bayaran balik bulanan:

Pinjaman / Pembiayaan perumahan diluluskan oleh institusi kewangan selepas 1 Oktober 2022; dan

Pinjaman / Pembiayaan tersebut tidak dikeluarkan oleh institusi kewangan sebelum permohonan HDRAS diluluskan.

Julat Pendapatan Isi Rumah Bulanan

Prosedur Permohonan

Borang Permohonan HDRAS lengkap dengan dokumen peribadi,

Surat Kelulusan daripada MPHLG / HDC / Jabatan Tanah dan Survei,

Salinan Perjanjian Jual Beli / Slip Pengesahan Jualan bertarikh selepas 12 Oktober 2021, 

Pengesahan rekabentuk dan harga untuk Program Rumah Spektra Mutiara oleh panel kontraktor yang dilantik.

Prosedur.png
bottom of page